Sonntag, 4. Juni 2017

Wichtige Wörter und Examenwortschatz

Wichtige Wörter. Dat is een lijst van belangrijke Duitse woorden die je aan het eind van het eerste leerjaar ath/gym moet kennen. Voor het eindexamen is de lijst havo/vwo van de Universiteit Leiden onmisbaar. Handig voor iedereen die een stevige basis wil leggen bij het leren van de Duitse taal en voor het eindexamen.